НАЧАЛОВръчването на дипломите на Випуск 2017 г.
/ бакалаври и магистри / е на 31.03.2018 г. в
Куклен театър – Сливен /ул. "Й.Кювлиев"/ от 11 часа. Абсолвентите трябва да получат тоги, шапки и клетва в учеб. зала на колежа – ул. "Йордан Кювлиев" 12 А от 10 до 10.30 ч.


Частен професионален колеж по мениджмънт в гр.Сливен е открит през 2002 година със Заповед РД 14-49 /31.05.2002 г. / Д.В.бр.59 / на Министерството на образованието и науката. Обучението е 2 години и 1 година / по ускорена програма / след средно образование. Основател и директор е инж. Димитрина Кирилова Георгиева.


Основни акценти в работата ни са :

- качество на обучението;

- индивидуален подход

- създаване у колежаните на професионални компетенции за работа в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост, адаптивност и т . н .

ЧПКМ – Сливен работи по авторски програми, залага на индивидулния подход, обучението в реални условия, иновативните методи в преподаването.

Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.

 

Copyright © 2008 | Изграден от Sliven.NET  webmaster